اعتماد به نفس، يکي از عوامل مهم در انجام کارها (۲)


يکي از تجربيات بنده در زمينه داشتن اعتماد به نفس به شرح ذيل است:

زماني که پالايشگاه والفجر راه اندازي مي شد بنده به عنوان معاون گروه راه اندازي (راه اندازي ابزار دقيق) در آنجا انجام وظيفه مي کردم. طي جلسه اي رئيس طرح گاز طبيعي کنگان به من گفت: ما اينجا احتياج به چند بويلر داريم و بايد راه اندازي بشود و بويلرهاي موجود بمباران شده، تحت تعمير قرار گرفته اند.

بويلرها PLC دارند و ايشان به من گفتند که کارشناس خارجي درخواست کنيم؟ بنده با اين پيشنهاد مخالفت کردم و بدون آنکه حتي بدانم PLC چه ويژگي هايي دارد، اعلام کردم که ما خودمان در داخل کشور مي توانيم اين کار را انجام دهيم. اين صحبت باعث اعتراض کره اي ها شد، زيرا آنها اعتقاد داشتند که حتماً بايد متخصص خارجي بيايد و کسي به PLC ها دست نزند. در آخر موافقت شد که گروه ما دست به کار شود. يادم هست روز اول که قرار شد ما شروع به کار بکنيم نظارت بر تابلو بر عهده ي دو نفر از کره اي ها بود که آنها به طور دقيق زمان بندي و ليست بندي کار ما را چک مي کردند. و کاملاً مراقب ما بودند.

بعد از چند روز وقتي که ما کارهاي اوليه را انجام داديم و مي خواستيم به دستگاه برق وصل کنيم کره اي ها به حالت عجيبي به ما نگاه مي کردند (به حالت تعجب!) وقتي ديدند که ما به دستگاه برق منتقل کرديم و کارها به خوبي انجام شدف ديگر در کار ما دخالت نکردند.

در حين پيشروي پروژه به نکته جالبي برخورديم، متوجه شديم خود سازنده مخصوصاً در برنامه ي PLC دو تا لوکيشن را برنامه ريزي نکرده است، نهايتاً ما خودمان برنامه ريزي را انجام داديم و بويلر به خوبي راه افتاد.

به اين آموخته امتياز دهيد

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد


مطالب زیر نیز می تواند برایتان جالب باشددر مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان