تشويق افراد براي انجام کار بهتر در شرايط دشوار منطقه عسلويه


چکيده

زندگي در منطقه عسلويه بسيار سخت و طاقت‌فرسا و آب‌وهوا بسيار گرم و آفتاب سوزان است. کارکنان دور از خانواده خود زندگي مي‌کنند و ماهيت کارشان نيز اغلب دشوار است. به اين دلايل، تنها کساني در اين منطقه قادر به ارائه کار خوب هستند که از نيروي دروني و انگيزه قدرتمندي بهره‌مند باشند. بنابراين، نبايد از همه آن‌ها انتظار داشته باشيم که تنها به دليل ميهن‌دوستي و براي سربلندي آن، بدون محرک‌هاي مالي کار کنند. البته سازوکار پرداخت‌هاي مالي در پروژه‌هاي پتروشيمي بايد بسيار حساب‌شده باشد.در ساختار وزارت نفت، مفهومي با عنوان اضافه کار تعريف نشده است و نيروها در ازاي کاري که فراتر از زمان کار معمولي انجام مي‌دهند، دستمزدي دريافت نمي‌کنند. به اين ترتيب، ممکن است کسي در ماه ۲۰۰ ساعت بيش‌تر از حد مقرر کار کند، اما از نظر دريافت مالي، تفاوتي با ديگران که تنها در زمان‌هاي معمولي کار کرده‌اند، نداشته باشد. آموخته‌ها

براي حل اين مسأله و تشويق افراد به ارائه کار بهتر، در پروژه متانول چهارم،‌ پيشرفت ماهانه را تعريف کرديم. اعلام کرديم هر زيرپروژه‌اي، براي مثال، در ماه بايد ۴ درصد پيشروي داشته باشد؛ چنان‌چه ۶۰ درصد از اين مقدار تحقق مي‌يافت، مبلغي را به کارکنان هر کدام از آن زيرپروژه‌ها، بسته به نقش و وزن آن‌ها در پيشرفت کار و نظر مساعد مديرشان، اختصاص مي‌داديم.‌ هدف از اين کار، کمک به نيروها، تکريم تلاش‌شان و افزايش انگيزه شان بود. مراقب بوديم که همواره وزن‌ها و پيشرفت‌هاي مطلوب، به‌ گونه‌اي تعريف شوند که افراد بتوانند مقداري از اين کارانه را جذب کنند.

به اين آموخته امتياز دهيد

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشددر مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان