حمل و نقل و ترخيص کالا و تجهيزات وارد شده به ايران


چکيده:
برنامه‌ريزي تأمين کالا و مصالح در فاز ساخت تأثير مستقيم در زمان اجراي طرح دارد. نحوه حمل و مسايل فني مخصوص به آن مي‌تواند در زمان ارسال مصالح و تجهيزات به مقصد تأثيرگذار باشد.
از مواردي که در خصوص طرح پتروشيمي آريا ساسول مطرح شده است، حمل و نقل تجهيزات از اسکله به محل اجراي طرح بوده است. محدوديت موجود در عمق آب‌هاي ساحلي بوده است که بين ۵ تا ۸ متر تغيير مي‌کرده است. اين عمق براي ورودي مستقيم کشتي‌ها به محل پروژه کافي نبوده و تجهيزات و مصالح بايد در اسکله از کشتي تخليه مي‌شده باشند.
عدم هماهنگي با قوانين و سازوکارهاي گمرکي نيز مي‌تواند در زمان ترخيص کالا و تجهيزات از اسکله تأثيرگذار باشد. در ادامه راهکارهاي موفق آريا ساسول در حمل و نقل و ترخيص کالا و تجهيزات عنوان شده است.
ذي‌نفعان:
تامين‌کنندگان، پيمانکاران
مرحله از چرخه عمر:
اجرا
درس‌هاي آموخته شده:
به دليل وجود آب‌هاي کم‌عمق در نزديکي طرح راهکار انتخاب شده تخليه کشتي در اسکله و انتقال تجهيزات به محل پروژه به وسيله لنج بوده است. بدين صورت حتي به دليل آماده نبودن اسکله عسلويه، تجهيزات و مصالح مي‌توانست در اسکله ديگري تخليه شده و سپس بوسيله لنج به محل طرح انتقال داده شود. با اين روش تجهيزات و مصالح از طريق آب به نزديک‌ترين نقطه به طرح منتقل شده و از ريسک تأخير در زمان‌بندي تأمين تجهيزات و مصالح کاسته مي‌شده است.
در خصوص ترخيص از گمرک راهکار منحصر بفردي انتخاب شده است. در محل تخليه تجهيزات دروازه گمرک جداگانه‌اي مخصوص عمليات گمرکي تجهيزات اين طرح تعبيه شده بود. بدين معني که با سازمان گمرک هماهنگي شده بود که نيروهاي گمرک در محلي که مشارکت براي ايشان فراهم نموده است تجهيزت و مصالح ورودي را بازرسي کرده و طبق قانون کشور عمليات گمرکي مربوطه را به اجرا درآورند. مزيت اين تصميم چنين بوده است که ظرف کمتر از يک روز کالا و تجهيزات ورودي مرحله گمرک را پشت سر مي‌گذاشتند.
مساله ديگري که آرياساسول با آن روبرو بود که ممکن است در مورد بسياري از شرکت‌هاي ديگر منطقه وجود نداشته باشد مسائل مربوط به پيمانکاران خارجي بود. اين پيمانکاران در هنگام ورود به ايران اجناسي را با خود همراه داشتند که براي انجام کارشان وارد کشور مي‌شد. از آنجا که در ابتدا تعيين نشده بود که چه اجناسي وارد کشور شده که پس از انجام کار بايد از کشور خارج شود، سردرگمي‌هايي ايجاد شد که مي‌توانست مشکل‌زا باشد. البته با تعامل با گمرک و ارائه موارد قانع‌کننده اين مشکل مرتفع شد از آن به بعد مشکلي در مورد خروج و ورود کالا به کشور مشکلي ايجاد نشد.
پيشنهادها:
ايجاد يک سيستم جداگانه ورود کالا و تجهيزات براي يک طرح مي‌تواند مزاياي قابل توجيهي داشته باشد. از جمله اين موارد کاهش زمان توقف کالا و تجهيزات در اسکله به دليل انجام پروسه گمرکي است. ايجاد امکان پهلو گرفتن کشتي‌هاي کوچک در محل طرح در صورتي که طرح مجاورت آب‌هاي آزاد نيز مي‌تواند ضمن ايجاد بستر جهت انجام پروسه گمرکي در محل طرح، مديريت تخليه تجهيزات در محل طرح را نيز براي آن فراهم آورد.

۵ (۱۰۰%) ۱ راي

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشددر مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان