حوه ايجاد تعامل موفق با بوميان، نيروي انساني، مشتريان و ساير شرکت‌هاي منطقه


چکيده:
يکي از مهم‌ترين عوامل موفقيت سازمان بسته به مهارت در برقراري تعامل با ذي‌نفعان مختلف شامل تامين‌کنندگان، نيروي انساني فعال در شرکت، مشتريان و ديگر همکاران مي‌باشد. تعامل مناسب و صحيح با هر يک از اين گروه‌ها مانع بروز مشکلات اثرگذار بر روند کار شرکت مي‌شود. به علاوه اين ارتباطات مي‌تواند اثرات مثبتي در راستاي بهبود عملکرد سازمان نيز ايفا کند.
ذي‌نفعان:
تامين‌کنندگان، نيروي انساني
مرحله از چرخه عمر:
اجرا
درس‌هاي آموخته شده:
۱٫    چند سال پيش وضعيت آرياساسول در بين پتروشيمي‌هاي منطقه مانند داستان يوسف و يعقوب بود و حسادت‌هاي زيادي در منطقه نسبت به آرياساسول وجود داشت. اين حسادت‌ها باعث ايجاد جوي ناآرام در منطقه شده بود. البته اگر پتروشيمي هم تفاوتي بين آرياساسول و ديگر شرکت‌هاي منطقه قائل مي‌شد به دليل حضور شريک خارجي و توجه به موفقيت اين مشارکت بود؛ از اين رو گاهي براي اين مشارکت اولويت قائل بود. کم کم با آشنايي ساير شرکت‌ها با فرهنگ آرياساسول و مديران عامل شرکت و ايجاد دوستي و محبت بين آنها و همچنين ارتباط مناسب جناب آقاي مهندس دل‌جوان -که در هنگام ساخت رئيس مجتمع بودند- با ساير مجموعه‌هاي موجود در منطقه، اين مشکلات تا حد زيادي مرتفع شد. هم‌اکنون ارتباطات بين شرکت‌هاي منطقه بهتر شده و مثل اعضاي يک خانواده تعاملات و ارتباطات مناسبي بين شرکت‌ها برقرار شده است. البته اين مساله روشن شده است که چون شريک خارجي در اين مجتمع وجود دارد، ارتباطات بين شرکت‌هاي همسايه بايد بر اساس منطق و حساب و کتاب باشد. به هر حال از آنجا که شريک خارجي با بسياري مسائل غير رسمي بين شرکت‌هاي همسايه آشنا نيست بايد جانب احتياط را در اين مسائل رعايت کرد. نبايد اجازه داد شرکت‌هاي خارجي‌اي که شريک ايراني دارند احساس غبن کنند.
۲٫    در مورد ارتباط با افراد بومي هم بسيار دقت شده است. سعي شده تا حد امکان نيروي بومي استخدام شود. البته مساله‌اي که در اين زمينه اثرگذار مي‌باشد اين است که شرکت مجبور است کساني را استخدام کند که با زبان انگليسي آشنايي دارند چون به هر حال نيروهايي از سوي شريک خارجي در کارخانه حضور داشته و افراد بايد توانايي کافي براي برقراري تعامل با آنها را داشته باشند. به علاوه دانستن زبان خارجي وسعت ديد بيشتري در افراد ايجاد کرده، تفکر و درک بهتري ايجاد مي‌کند و فرد بهتر مي‌تواند با سايرين تعامل داشته باشد. از اين رو و به دليل نقص در اين مهارت در افراد بومي، استخدام اين افراد با محدوديت‌هايي از نظر شايستگي‌هاي مورد نياز روبرو است. البته براي بهبود سطح مهارت‌ها و دانش اين افراد، برنامه‌هايي براي همکاري با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي وجود دارد که اميد است عملي شود.
۳٫    در مورد نيروي انساني فعال در شرکت و اينکه کسي شرکت را ترک نکرده تا به شرکت‌هاي همسايه مراجعه کند شايد مسائل مالي بي‌تأثير نباشد اما مساله مهم‌تر تفکر و کار سيستمي در آرياساسول است. همکاران در آرياساسول حس مي‌کنند شرکت به خود آنها تعلق داشته و به اينجا تعهد دارند. به علاوه سعي شده است تعامل خوبي بين نيروي انساني و شرکت برقرار شود. چون در بخش خصوصي، رضايت همکاران نقش مهمي در موفقيت شرکت دارد. آرياساسول براي افراد ارزش و اعتبار قائل است و تمام اين‌ها و حضور افراد در جلسات مختلف و آشنايي آنها با سيستم‌هاي مختلف به رشد آنها کمک زيادي مي‌کند. از اين رو کارکنان اين شرکت احساس مي‌کنند که براي شرکت ارزشمند هستند. چشم‌انداز آرياساسول اين است که يکي از بهترين شرکت‌هاي خاورميانه باشد و تا حدي به اين هدف دست يافته و اميدوار است در آينده نيز بيش از پيش در اين راستا گام بردارد. اين شرکت براي آموزش ارزش قائل است. در اينجا افراد با ابزارهايي تعامل دارند که ممکن است در ساير شرکت‌ها وجود نداشته باشد و به علاوه در اينجا با افرادي تعامل وجود دارد که در ساير شرکت‌ها افراد مشابه آنها وجود ندارد. اين تفاوت، اين احساس را ايجاد مي‌کند که افراد در شرکت متفاوتي کار مي‌کنند. افراد به راحتي با ايميل مي‌توانند با هر مسوولي در ارتباط باشند و نظرات خود را اعلام کنند. در ابتدا اين ارتباطات با مديريت از طرف همکاران با نام مستعار انجام مي‌شد اما اکنون با توجه به اعتمادسازي انجام شده، افراد با اسم خود و به طور علني انتقادات و مسائل را مطرح مي‌کنند. همين مساله زمينه رشد را فراهم کرده است. در ابتداي کار اين شرکت افراد معروف با دستمزدهاي کلان استخدام نشدند بلکه بيشتر سعي شد از نيروهاي جوان ايراني استفاده شود. البته در مقاطعي از شرکت‌هاي خارجي نيز کمک گرفته شد که بعد از مدتي آنها نيز اينجا را ترک کردند و اکنون کار در دست نيروهاي جوان ايراني است. اين نيروها چنان در کار خود خبره شده‌اند که شرکت‌هاي همسايه از اين نيروها به عنوان مشاور کمک مي‌گيرند. همچنين برخي از اين نيروها براي کار به شرکت‌هاي بين‌المللي ديگر رفته‌اند و در واقع اين شرکت به عنوان سکوي پرش و رشد براي نيروها عمل کرده است.
۴٫    در مورد ارتباط با مشتريان هم مسائل مختلف در نظر گرفته مي‌شود. ۵۰% محصول با اسم ساسول توسط آنها و ۵۰% با اسم پتروشيمي ايراني توسط شرکت بازرگاني پتروشيمي به فروش رود. با اين حال نظر مشتري منعکس شده و در صورت اعتراض مشتريان و اثبات درستي ادعاي آنان، حتي خسارت هم از طريق آريا ساسول به آنان پرداخت مي‌شود. به علاوه، هر ماهه گزارشي در مورد رضايت مشتري تهيه مي‌شود که تعداد شکايت و ماهيت و منطقي بودن يا نبودن هر شکايت در آن تعيين مي‌گردد. در واقع در آرياساسول به صورت عملي به کرامت مشتري بها داده مي‌شود.
پيشنهادها:
با در نظر گرفتن موارد مذکور پيشنهاد زير مي‌تواند مفيد باشد:
۱٫    تعامل مديران با همکاران و رقبا جهت درک اختلاف و شناخت فرهنگ غالب سازمان
۲٫    تلاش جهت ارتقا افراد بومي با هدف درگير کردن آنها در کار و ايجاد رضايت و احساس تعلق نسبت به مجموعه
۳٫    اهميت به آموزش نيروي انساني و تسهيل فرآيند برقراري ارتباط افراد با مديران مجموعه با هدف تسهيل بيان مسائل و مشکلات
۴٫    اهميت به نظر مشتري و رديابي نظرات آنها در بازه‌هاي منظم زماني

۵ (۱۰۰%) ۱ راي
در مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان