نگهداري کالا و متريال پروژه


عدم نگهداري و تحويل صحيح کالا و متريال پروژه از عوامل بسيار مهم و تاثير گذار در پروژه مي باشد که متاسفانه در اين خصوص موارد زير معمولا رعايت نميشود واز اين بابت تأخير زماني و افزايش هزينه زيادي متوجه طرحها ميشود :

  • کالاي پروژه با کد بندي مشخصي دريافت نميشود.
  • افراد دريافت کننده کالا، تخصص شناسايي و طبقه بندي، نگهداري و تحويل آنها به متقاضي متريال را ندارند و معمولا MIV ها با زمان طولاني پاسخ داده ميشود.
  • تعداد اقلام گم شده و NIS در طول زمان پروژه افزايش و در نتيجه درخواستهاي مجدد خريد صادر ميشود ودر آخر پروژه نيز کالا و قطعات ناشناخته اي باقي مي ما نند.
  • قطعات يدکي و تجهيزات حساس در حين نگهداري، تحويل و پياده سازي صدمات فراواني مي بينند.
  • تعويض پيمانکاران نصب باعث مي شود متريال نصب دست به دست گرديده و با تأخير دريافت شوند. که اين امر در پروژه PET-1 بدليل خلع يد پيمانکار ان OIEC و کنسرسيوم پتروپارت – فرآيند کاو در دو مرحله اتفاق افتاد و باعث تاخير ۹ ماهه گرديد.
  • پروسه دريافت اسناد، ترخيص و بارگيري از گمرک بسيار طولاني است و حتي بعضي وقت ها چند ماه به طول مي کشدکه بايستي روش انجام اين کار اصلاح شود.
  • لزوم داشتن برنامه مکانيزه توانمند انبار قطعه از ابتداي شروع طرح که بتوان هر آن از آخرين وضعيت موجودي متريال اطلاع پيدا کرد.
۴ (۸۰%) ۱ راي
در مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان