کاهش فرآيند زمان بر و طولاني عمليات لوله کشي زيرزميني


چکيده
براي لوله‌کشي زيرزميني عمليات حفاري با کندن کانال تا رسيدن به عمق مطلوب انجام ميگيرد؛ پس از آن، به ترتيب، مرحله رگلاژ، ريسه کردن لوله‌ها، جوش‌کاري و در پايان، آزمايش انجام مي‌شود. چنان‌چه پس از آزمايش، سرجوش‌ها از نظر کيفي تأييد شوند، عمليات خاک‌ريزي صورت مي‌گيرد.پس از پايان لوله‌کشي آماده هستيم تا مرحله نصب دستگاه‌ها که پيش‌زمينه آزمايش خط توليد است، انجام شود.اين عمليات بسيار دست‌وپاگير است. در پروژه دوم پتروشيمي زاگرس، به علت مشابهت زيادي که با پروژه يک داشت، مرحله مهندسي بسيار سريع به پايان رسيد. همچنين، سفارش‌ها نيز با کم‌ترين زمان ممکن به دست‌مان رسيدند و به اين ترتيب، پي‌ها آماده شدند و همه قطعات نيز آماده نصب شدند. رسيدن به مرحله لوله‌کشي زيرزميني بدان معناست که بايد روزها انتظار مي‌کشيديم تا حفاري انجام شود و لوله‌ها در زير زمين کار گذاشته شوند؛ سپس آن‌ها را آزمايش کنيم. با اين تفاصيل، محال بود که با ديرکرد مواجه نشويم.
آموخته‌ها
تصميم گرفتيم از پيمانکار بخواهيم پس از پايان کار گذاشتن لوله‌ها، به آن‌ها عايق ضدزنگ بزند. به اين ترتيب، لوله‌ها را با عايق ضدزنگ پوشانديم و تنها سرجوش‌ها را خارج از خاک نگاه داشتيم. در جاهايي هم که اين کار امکان نداشت، پس از خاک‌ريزي، علائمي نصب کرديم تا محل سرجوش‌ها مشخص باشند. با اين شيوه توانستيم با سرعت بيش‌تر و در کم‌ترين زمان ممکن، دستگاه‌ها را نصب و خط توليد را آماده مرحله آزمايش کنيم. در واقع، اين ريسک را پذيرفتيم که پس از آزمايش، چنان‌چه به مشکلي برخورديم، دوباره خاک‌برداري کرده، در موارد لازم، سرجوش‌ها را ترميم کنيم.

به اين آموخته امتياز دهيد

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد


مطالب زیر نیز می تواند برایتان جالب باشددر مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان