شرح آموخته جمع بندی از مستندسازی پروژه ها در پیشنهادات ارائه شده است. پیشنهادات و نتیجه گیری در فرم درس آموخته های پروژه، لازم است تا موارد ذیل نیز اضافه گردد: ۱- فقط جنبه های مثبت دیده نشود. هر دو جنبه مثبت و منفی درس آموخته دیده شود. ۲- باید درس آموخته ها از چند [...]

Buy garage kits online , have the latest kits for sale, cheaper price when wholesale.手辦 手偶 “; garage kit shop,garage kit model,garage kit uk,garage kit anime,garage kit painting,garage kitchener,garage kit tutorial,garage kits melbourne,garage kits lowes,garage kit figure,garage kit prices,garage kit menards,garage kit for refrigerator,Sexy doll,Sexy toys dolls house figures,beatles figures dolls,action figures dolls,historical figures dolls,reaction [...]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

شرح آموخته اطلاعات پایه بر مبنای واحدهای NF موجود در پتروشیمی بندر امام درنظر گرفته شده است. با توجه به نیازهای جدید فرآیندی و ارتقاء تکنولوژی، واحد NF3 تغییراتی نسبت به واحدهای قدیمی NF داشت که از آن جمله می توان به تفاوت در پکیج های شیرین سازی و نصب سیستم کنترل پیشرفته FCS به [...]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

شرح آموخته طرح NF3 نیاز به licensor نداشت و اسناد و مدارک موجود در واحدهای NF3 مبنای طراحی واحد قرار گرفت. طراحی اصولی توسط یک شرکت اسپانیایی (TR) و به صورت ناقص (به دلیل وجود مشکلات پیمانی موجود بین ناموران و TR) انجام شد و نهایتاً ناموران نسبت به تکمیل مهندسی اصولی اقدام نمود. طراحی [...]

شرح آموخته ۱- به دلیل بروز برخی از تغییرات که ناشی از وجود خطا در جمع آوری اطلاعات اولیه بود لذا این تغییرات در نقشه های فنی به بخش مهندسی کارگاهی شیفت پیدا نمود. ۲- در بخشی از اسناد مانند نقشه های ایزومتریک که کارفرما و MC قادر به ورود به جزئیات نبودند، نقشه ها [...]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

شرح آموخته ۱- به دلیل تسریع در کارها و کوتاه بودن زمان، صحت و سقم اطلاعات جمع آوری شده توسط پیمانکار EPCC توسط کارفرما و MC مورد کنترل قرار نمی گرفت و در اغلب اوقات به آنها اعتماد می شد. ۲- اشتباه بودن برخی اطلاعات منجر به بروز دوباره کاری ها در طراحی و اجرا [...]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

شرح آموخته در فازهای مهندسی، خرید و اجرا کلیه فعالیت ها تا پایین ترین سطوح شناسایی و بر اساس شکست کار، برای آنها برنامه زمانبندی تعریف گردید که خود باعث ایجاد امکان انجام کنترل پروژه واقع بینانه ای گردید. علت این موفقیت ناشی از تسلط و تجربه تیم برنامه ریزی کارفرما و پیمانکار بود. تحریم [...]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

سازمان هاي حامي و پشتيبان