شرح آموخته جمع بندی از مستندسازی پروژه ها در پیشنهادات ارائه شده است. پیشنهادات و نتیجه گیری در فرم درس آموخته های پروژه، لازم است تا موارد ذیل نیز اضافه گردد: ۱- فقط جنبه های مثبت دیده نشود. هر دو جنبه مثبت و منفی درس آموخته دیده شود. ۲- باید درس آموخته ها از چند [...]

عدم اجرای صحیح خطوط منتهی به Expansion joint ها بعلت عدم دانش کافی ودرک صحیح مجری و ناظر Piping از عملکرد Expansion joint ها باعث شده بود که تمام خطوط Piping متصل به آنها بریده شود. علت اصلی این بوده که بعلت عدم در نظر گرفتن میزان دقیق قابلیت جمع شدن Expansion joint، بدون رعایت [...]

Buy garage kits online , have the latest kits for sale, cheaper price when wholesale.手辦 手偶 “; garage kit shop,garage kit model,garage kit uk,garage kit anime,garage kit painting,garage kitchener,garage kit tutorial,garage kits melbourne,garage kits lowes,garage kit figure,garage kit prices,garage kit menards,garage kit for refrigerator,Sexy doll,Sexy toys dolls house figures,beatles figures dolls,action figures dolls,historical figures dolls,reaction [...]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

شرح آموخته اطلاعات پایه بر مبنای واحدهای NF موجود در پتروشیمی بندر امام درنظر گرفته شده است. با توجه به نیازهای جدید فرآیندی و ارتقاء تکنولوژی، واحد NF3 تغییراتی نسبت به واحدهای قدیمی NF داشت که از آن جمله می توان به تفاوت در پکیج های شیرین سازی و نصب سیستم کنترل پیشرفته FCS به [...]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

شرح آموخته طرح NF3 نیاز به licensor نداشت و اسناد و مدارک موجود در واحدهای NF3 مبنای طراحی واحد قرار گرفت. طراحی اصولی توسط یک شرکت اسپانیایی (TR) و به صورت ناقص (به دلیل وجود مشکلات پیمانی موجود بین ناموران و TR) انجام شد و نهایتاً ناموران نسبت به تکمیل مهندسی اصولی اقدام نمود. طراحی [...]

مشاهده گردیده برخی از ماشین آلات حساس به علت ضعف طراحی قادر به تأمین ظرفیت واقعی واحد نبوده به عبارتی Bottle neck شده و پس از مدتی کارکردن، Licensor جهت افزایش راندمان و یا ظرفیت دستگاه مجبور به تغییر وتعویض برخی قطعات ماشین شده است که در این رابطه مقدار زیادی محصول Off spec تولید [...]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

شرح آموخته ۱- به دلیل بروز برخی از تغییرات که ناشی از وجود خطا در جمع آوری اطلاعات اولیه بود لذا این تغییرات در نقشه های فنی به بخش مهندسی کارگاهی شیفت پیدا نمود. ۲- در بخشی از اسناد مانند نقشه های ایزومتریک که کارفرما و MC قادر به ورود به جزئیات نبودند، نقشه ها [...]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

سازمان هاي حامي و پشتيبان