اغلب مشاهده شده است که دفاتر فنی پیمانکار نصب و مشاور مدیریت کمترین استفاده از دستورالعمل های سازندگان برای نصب تجهیزات و متعلقات آن را بکار می گیرند و این موضوع باعث صدمه و نقص در نصب تجهیزات می شود. همچنین نصب تجهیزات که بعضاً با نقشه ها همخوانی نداشته (مانند عدم رعایت شیب لوله […]

عدم نگهداری و تحویل صحیح کالا و متریال پروژه از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار در پروژه می باشد که متاسفانه در این خصوص موارد زیر معمولا رعایت نمیشود واز این بابت تأخیر زمانی و افزایش هزینه زیادی متوجه طرحها میشود : کالای پروژه با کد بندی مشخصی دریافت نمیشود. افراد دریافت کننده کالا، […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

شرح آموخته ۱- به دلیل بروز برخی از تغییرات که ناشی از وجود خطا در جمع آوری اطلاعات اولیه بود لذا این تغییرات در نقشه های فنی به بخش مهندسی کارگاهی شیفت پیدا نمود. ۲- در بخشی از اسناد مانند نقشه های ایزومتریک که کارفرما و MC قادر به ورود به جزئیات نبودند، نقشه ها […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

در پتروشیمی تندگویان در طول اجرای پروژه و در مواردی بعد از راه اندازی، تغییرات و اصلاحات فراوانی توسط لیسانسور طرح اعلام و اجرا شده است. تعداد این اصلاحات عمدتاً در واحد PTA بوده و تعداد آن بیش از ۳۰۰ مورد بوده است. اصلاحات پیشنهادی در اکثر موارد نیاز به تهیه متریال داشتند و به […]

شرح آموخته تهیه دیر هنگام مشخصات فنی آ ب Cooling بدلیل عدم نهائی سازی طراحی Cooling Tower که مجبورا بدون اطلاعات فوق با سازندگان مبدل ها و سازنده کمپرسور (Surface Condenser) قرارداد خرید عقد گردد. پس از نهائی شدن مشخصات آب Cooling سازندگان مذکور بدلیل تغییر متریال مبدل ها ادعای اضافه بهاء نمودند که ضمن […]

پروژه های مجتمع های پتروشیمی، نظر به نیاز و ضرورت اتکا به دانش فنی خاص خود، لزوما اخذ لیسانس از دارندگان دانش فنی (Know how) را طلب می کنند، که عمدتا تحت عنوان know how & basic engineering از لیسانسورها اخذ و این اطلاعات مبنای فعالیتهای بعدی را تشکیل می دهد. در این مرحله متخصصین کارفرما […]

شرح آموخته عدم امکان انتخاب پرسنل با توجه به نیاز بخش های مختلف و تسویه ننمودن تیم پروژه از افراد ناکارآمد و یا افراد دارای تأثیر منفی هم در بخش کارفرمایی و هم در بخش های پیمانکاری باعث عدم حصول به کارآیی مورد نظر در برخی بخش ها گردید. وجود نیروهای متخصص و با انگیزه […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

سازمان هاي حامي و پشتيبان