سيستم برنامه ريزييکپارچه منابع بنگاه (ERP)


چکيده:
ERP سيستمي براي مديريت يکپارچه و کل نگر منابع بنگاه اقتصادي است که امکان تجميع کليه داده‌ها، تصميم گيري يکپارچه و توسعه گزارش‌هاي گوناگون را پديد مي‌آورد. در پتروشيمي آرياساسول، ايجاد يک سيستم ERP جزيي از شرايط مشارکت بوده است لذا فرآيند طرح و استقرار آن از سال ۲۰۰۴ آغاز شده و در سال ۲۰۰۷ اجرائي شده و به بهره برداري رسيده است.
با توجه به ديد قبلي از اينکه نهايتاً ERP در شرکت راه اندازي خواهد شد، سيستم کاغذي و دستي پيش از آن به وجود نيامده است. با وجود سيستم ERP در شرکت پتروشيمي آريا ساسول، امکان پشتيباني از مانيتورينگ اقتصادي همه فعاليت‌هاي توليدي بوجود آمده است و لذا پايه مديريت اقتصادي مجتمع و بهينه سازي سود آوري در شرکت پليمر آريا ساسول، سيستم ERP آن مي‌باشد. در اين مقاله نگاهي به مزاياي سيستم و الزامات پياده سازي آن در ديگر مجتمع‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي خواهيم پرداخت.
درس‌هاي آموخته شده:
مزايا
– در ERP همه اقلام قابل ردگيري هستند و لذا در حالتيکه استقرار به طور مناسب انجام شده باشد، هيچ آيتمي ناپديد نمي‌شود.
– ERP زير ساخت اصلي را براي دورکاري با استفاده از VPN ايجاد مي‌کند که بطور ويژه با توجه به زمان‌هاي متغير حضور پرسنل در شرکت و احتمال نياز به آنها مفيد است.
– شرح وظايف شفاف شده است و تداخل منافع و موازي کاري پيش نمي‌آيد. با توجه به وجود شرح شغل‌ها در سيستم ERP، تفکيک وظايف انجام مي‌شود و بر اساس منابع و دسترسي‌هاتداخل‌ها آشکار مي‌شود و سپس امکان مذاکره با واحدها براي مقابله با تداخل محدوده وظايف وجود دارد. اين حد شفاف سازي بدون ERP قابل دستيابي نيست.
– ارزيابي عملکرد دقيق‌تر و با پشتوانه مستندات و گزارشات انجام مي‌شود و لذا زمينه عدالت شغلي هم پديد مي‌آيد.
– اطلاعات لازم براي اتخاذ تصميمات اصلاحي و اقدامات اصلاحي از جمله فاصله لحظه‌اي برنامه تا واقعيت بصورت تفصيلي بدست مي‌آيد.
– امکان کوتاه کردن زمان تعريف و تهيه گزارش و امکان توسعه گزارش‌ها بر مبنايKPI ها و اندازه گيري عملکرد منعطف بر مبنايKPI ها ميسر است.
– امکان استخراج لحظه اي قيمت تمام شده بر اساس استراتژي مطلوب و معيارهاي مورد نظر براي تخصيص هزينه وجود دارد.
– ايجاد نماي دور عملکرد براي مديريت سازمان براي پشتيباني از تخصيص بهينه منابع و تصميم گيري. ERP حوزه هاي نيازمند توجه و چاره انديشي را مشخص مي‌کند تا مبنايي براي تمرکز فعاليت‌هاي مديريت و اولويت گذاري شوند.
– با استفاده از EPR و به کمک اسناد فرآيند مناسب، امکان استقرار و پياده سازي سريع Regulation ها پديد مي‌آيند. بعلاوه با ثبت تجربيات درس‌هاي آموخته و ادغام آنها در فرايندها، ERPمي‌تواند تا حدي جاي سابقه کار را پر کند.
– اتصال انبار و سيستم انبار داري به ERP علاوه بر انبارداري بهينه، امکان پياده سازي سيستم Customer Complaint براي همه محصولات و در همه شيفت‌هامي‌دهد.
حوزه کاربرد
با توجه به مزايايي که پياده سازيERP براي شرکت پليمر آريا ساسول به همراه داشته است، پياده سازي آن گزينه اي جذاب براي ديگر مجتمع‌هاي پتروشيمي، نفت و گاز به نظر مي‌آيد. ليکن شرکت‌هايي با ويژگي‌هاي ذيل جهت استقرار ERP بهترين گزينه‌ها هستند. احتمال دستيابي به بيشترين منافع در قبال سرمايه گذاري در اين نوع شرکت‌ها وجود دارد.
۱- واحد مورد نظر مي‌بايست بزرگ باشد. به عنوان يک قاعده سرانگشتيTurnover شرکت مي‌بايست بيش از صدميليون دلار در سال باشد. شرکت‌هايي با گردش سالانه پايين‌تر احتمالاً مي‌توانند با سيستم‌هاي ساده تر به بيشترين بهره برداري از سرمايه گذاري خود برسند. هزينه پياده سازيERP در حالت پايه حدود ۳ ميليون دلار بوده است و در مجموع خريد زيرساخت پايه، پياده سازي و افزودن ماژول‌ها و تغييرات و سفارشي سازي آن تا کنون ۲۰ ميليون دلار هزينه داشته است که شامل هزينه هاي دسترسي و نگهداري سيستم نيز مي‌باشد.
۲- زيرساخت‌هاي مناسب: شامل سخت افزارهاي مناسب، سرورهاي قوي و ترمينال، کامپيوتر و شبکه مناسب. اين زيرساخت‌ها بايد بطور مرتب مورد به‌روزرساني و ارتقاء قرار گيرند.
۳- پايه دانشي مناسب پرسنل: استقرار و بهره گيري از سيستم ERP نياز به سطح مناسبي از تحصيلات و دانش و مهارت در استفاده از سخت افزار و نرم افزار در پرسنل مرتبط دارد..
۴- سيستم‌هاي دستي نسبتاً خوبي قبل از ERP وجود داشته باشد. ترجيحاً يک گواهي نامه ISO 9000 اخذ شده باشد. اين موضوع به کاهش هزينه هاي تغيير و سفارشي سازي سيستم ERP که هزينه بالايي نيز دارد کمک مي‌کند.
۵- تعدادي کارشناس کامپيوتر و شبکه مجرب در پرسنل وجود داشته باشد و يا جذب شود.
۶- به عنوان نمونه اي از واحدي که براي استقرار ERP مناسب است از پتروشيمي برزويه و به عنوان واحد نامناسب از پتروشيمي زاگرس مي‌توان نام برد.

 

به اين آموخته امتياز دهيد
در مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان