شرح آموخته جمع بندی از مستندسازی پروژه ها در پیشنهادات ارائه شده است. پیشنهادات و نتیجه گیری در فرم درس آموخته های پروژه، لازم است تا موارد ذیل نیز اضافه گردد: ۱- فقط جنبه های مثبت دیده نشود. هر دو جنبه مثبت و منفی درس آموخته دیده شود. ۲- باید درس آموخته ها از چند […]

معرفی: شرکت BPH  در صنعت خود که صنعت انرژی و استخراج معادن است، در جهان پیشرو بوده و بیش از ۴۰۰۰۰ کارمند در ۱۰۰ اداره در ۲۵ کشور داشته و درآمدی بیش از ۴۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۲۰۰۹ و جریان نقدی عملیاتی خالصی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان داشته است. این شرکت نتیجه […]

معرفی: محیط خارجی که سازمان‌ها در آن فعالیت می‌کنند بصورت مستمر در حال تغییر است. سازمان‌ها برای حفظ مزیت رقابتی و نیز برای آنکه بتوانند به نیازهای مشتریانشان پاسخ دهند باید به این تغییرات پاسخ دهند. آنها نیازمند تعهد و حمایت سهامداران کلیدی مانند کارمندان هستند تا بتوانند اطمینان یابند که تغییرات برنامه‌ریزی شده برای […]

چکیده: شرکت ساسول بزرگ‌ترین شرکت متولی صنایع پایه در آفریقای جنوبی است که دارنده بسیاری از تکنولوژی‌ها و یک کارفرمای عمده این کشور است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در گذشته تنها متولی صنایع پتروشیمی در کشور ایران بوده و اکنون نیز یک متولی عمده در این زمینه است هر چند وضعیت انحصاری آن دیگر […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

چکیده: شرکت ساسول بزرگ‌ترین شرکت متولی صنایع پایه در آفریقای جنوبی است که دارنده بسیاری از تکنولوژی‌ها و یک کارفرمای عمده این کشور است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در گذشته تنها متولی صنایع پتروشیمی در کشور ایران بوده و اکنون نیز یک متولی عمده در این زمینه است هر چند وضعیت انحصاری آن دیگر […]

چکیده: در پتروشیمی آریاساسول مشارکت به صورتی بسیار طبیعی و هماهنگ شکل گرفته است به این صورت که یکپارچگی سازمانی میان پرسنل هر دو طرف آریا و ساسول و پرسنل شرکتی آریاساسول وجود دارد. هرچند عوامل زیادی در نگهداری و تقویت این رابطه دخیل بوده‌اند تا مشارکت به صورتی ثمربخش ادامه یابد لیکن یک مجموعه […]

چکیده: در ایجاد یک مشارکت باید دقت داشت که نکات بسیار ظریفی وجود دارند که می‌توانند تأثیر عمیقی بر موفقیت یا شکست مشارکت داشته باشند. شناسایی این عوامل پیش از عقد قرارداد مشارکت و اندیشیدن به تمهیداتی جهت حل مشکلات پیش رو یکی از مهم‌ترین وظایفی است که هر دو شریک باید مورد توجه قرار […]

سازمان هاي حامي و پشتيبان