شرح آموخته جمع بندی از مستندسازی پروژه ها در پیشنهادات ارائه شده است. پیشنهادات و نتیجه گیری در فرم درس آموخته های پروژه، لازم است تا موارد ذیل نیز اضافه گردد: ۱- فقط جنبه های مثبت دیده نشود. هر دو جنبه مثبت و منفی درس آموخته دیده شود. ۲- باید درس آموخته ها از چند […]

شرح آموخته اگر چه این آموخته شاید ساده به نظر رسد اما بسیار مهم است. در بسیاری از شرکت ها که معنای برآورد هزینه در زمان مناقصه درک نشده مخصوصا پیمان های ساخت و فهرست بهایی که فعالیت ها در اول پروژه قبل از زمانبندی مشخص نشده اولین کسانی که باید از زمان تحویل زمین […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

معرفی: مدیریت پروژه به غلبه بر چالش‌ها در فراهم کردن منبع الکتریسیته قابل اطمینان کمک نموده است. شرکت خدمات عمومی جاماییکا  تنها توزیع‌کننده الکتریسیته در جاماییکا، در تلاشی برای فراهم نمودن منبع الکتریسیته مطمئن برای مشتریان پروژه افزایش تولید بوگو را در سال ۲۰۰۱ تعریف کرد. نتیجه این پروژه، نوسازی و توسعه جایگاه برق بوگو؛ […]

معرفی: پرتاکابین یک شرکت بین‌المللی است. این شرکت برخی از سیستم‌های ساختمانی پیشرفته موجود را تولید می‌کند. این شرکت بخشی از ۷۰۰ میلیون دلار گردش مالی گروه شفرد را داراست. این گروه یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌ها در صنعت ساختمان‌سازی در اروپا است و ۳۵۰۰ نفر پرسنل دارد. این شرکت بر سه حوزه اصلی تمرکز دارد: […]

چکیده: مهم‌ترین ذی‌نفعانی که ارزیابی آنها در مراحل مختلف پروژه می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی بر سرعت پیشرفت و کیفیت پروژه داشته باشد، تامین‌کنندگان و نیروی انسانی فعال در پروژه هستند. ارزیابی این دو گروه و شناسایی قوت و ضعف آنها به صورت مستمر بر بهبود کیفیت، زمان و هزینه انجام کار تأثیرگذار بوده و در […]

چکیده: در هنگام عقد قرارداد با پیمانکاران و تعیین پیمانکاری به عنوان مدیریت پیمان باید با کمک افراد مجرب سطح بهینه تفکیک و واگذاری فعالیت‌ها را تعیین نمود. تفکیک بیش از حد پروژه، تاخیرات را افزایش داده و عدم تفکیک پروژه و سپردن آن به چند پیمانکار محدود ریسک را افزایش می‌دهد. در نتیجه کارفرمایان […]

چکیده: در اجرای پروژه‌های بزرگ، کارهای ساخت و نصب به چندین پیمانکار سپرده می‌شود. کنترل و نظارت بر کار این پیمانکاران و نحوه برقراری تعامل سازنده با آنها از جمله مواردی است که در نهایت بر کیفیت کار اثرگذار است. در پروژه‌هایی که با مشارکت شرکت‌هایی با ملیت‌های مختلف انجام می‌شود نحوه استفاده از پیمانکاران […]

سازمان هاي حامي و پشتيبان