شرح آموخته وجود مناطق کوهستانی و صعب العبور در حوزه جغرافیایی طرح خط لوله موجب کندی فعالیت های اجرایی پروژه شده است .پیش بینی ان چالش می تواند بخشی از حوزه دانشی مدیریت ریسک باشد تا با شناسایی ریسک ها و اتخاذ اقدامات و پاسخ های مقتضی، اثر گذاری منفی انها بر زمان و هزینه […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

شرح آموخته جمع بندی از مستندسازی پروژه ها در پیشنهادات ارائه شده است. پیشنهادات و نتیجه گیری در فرم درس آموخته های پروژه، لازم است تا موارد ذیل نیز اضافه گردد: ۱- فقط جنبه های مثبت دیده نشود. هر دو جنبه مثبت و منفی درس آموخته دیده شود. ۲- باید درس آموخته ها از چند […]

حول سئوال های نمونه زیر تحقیق  انجام شد : ۱٫       دیدگاه فردی مدیر حقوقی در مورد دلایل ادعا و راه های پیش بینی ، جلوگیری یا کاهش آن ۲٫       بندهای قراردادی که می تواند بالقوه موجب ادعاهای آتی گردد ۳٫       موارد عمومی مورد نظر در شناسایی  دلایل ادعا و راه های پیش بینی ، جلوگیری […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

چکیده: تهیه برنامه زمان‌بندی جزو فعالیت‌هایی است که در ابتدای هر پروژه انجام می‌شود اما نکته مهم در این کار، تهیه این برنامه به صورتی واقع‌گرایانه و دقیق است به طوری که بتواند پروژه را منطبق با آن پیش برده و از این برنامه به عنوان معیاری جهت سنجش عملکرد تیم‌های اجرایی و معیاری جهت […]

چکیده: وجود مشارکت در عملیاتی کردن یک طرح (بخصوص سودآور) حساسیت‌هایی را نیز متأسفانه در دو طرح مشارکت ایجاد می‌کند. اگرچه سیستم‌های طراحی شده مدیریتی و گزارش‌دهی و انجام حساب‌رسی‌های مالی، انبار گردانی و … از قبل پیش‌بینی شده است، با این حال دو طرف مشارکت تمایل دارند مدیریت نقاط کلیدی مشارکت را به عهده […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

چکیده: می‌توان مجتمع تولید اتیلن و استایرن آریا ساسول را به عنوان یک کنترل سیستم در نظر گرفت. در این صورت هر آنچه داخل این کنترل سیستم رخ می‌دهد رویداد داخلی و هر آنچه که خود یا اثراتش از خارج وارد این کنترل سیستم شود رویدادهای محیطی تلقی می‌گردد. مسایل مربوط به تأمین خوراک، یوتیلیتی  […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

چکیده: همکاری همزمان دو فرهنگ مختلف در طرح امتیازات و ریسک‌های خود را دارد. امتیازاتی از قبیل انتقال فرهنگ سازمانی، دانش و تجربه کاری و ریسک‌هایی از قبیل ایجاد انتظارات، حواشی‌های بی‌دلیل و بی‌اعتمادی. برای دستیابی به امتیازات این ترکیب شدن و کاهش ریسک‌های محتمل لازم است که با روش‌های مختلف تعامل مناسبی بین نیرو‌های […]

سازمان هاي حامي و پشتيبان