شرح آموخته گستردگی جغرافیایی خط لوله اتیلن غرب و ظهور معارضین پروژه، منجر به بروز ادعای پیمانکاران مبنی بر اثرگذاری این امر بر اجرای پروژه و افزایش هزینه و تاخیر در پروزه شده است. پیشنهادات و نتیجه گیری لذا شناسایی به موقع معارضین می تواند از بروز ادعاهای پیمانکاران بکاهد، تحقق این امر از مجرای […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

شرح آموخته گستردگی جغرافیایی خط لوله اتیلن غرب ایجاب می کند که از همان آغاز طرح، ذی نفعان مستقیم و غیرمستقیم پروژه شناسایی شوند تا حجم معارضین و زیاده خواهان احتمالی که به قیمت کارشناسی رضایت نمی دهند، به حداقل برسد. پیشنهادات و نتیجه گیری تحقق این امر ، مستلزم مدیریت مناسب حوزه های مدیریتی […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

شرح آموخته جمع بندی از مستندسازی پروژه ها در پیشنهادات ارائه شده است. پیشنهادات و نتیجه گیری در فرم درس آموخته های پروژه، لازم است تا موارد ذیل نیز اضافه گردد: ۱- فقط جنبه های مثبت دیده نشود. هر دو جنبه مثبت و منفی درس آموخته دیده شود. ۲- باید درس آموخته ها از چند […]

معرفی: شرکت BPH  در صنعت خود که صنعت انرژی و استخراج معادن است، در جهان پیشرو بوده و بیش از ۴۰۰۰۰ کارمند در ۱۰۰ اداره در ۲۵ کشور داشته و درآمدی بیش از ۴۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۲۰۰۹ و جریان نقدی عملیاتی خالصی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان داشته است. این شرکت نتیجه […]

معرفی: محیط خارجی که سازمان‌ها در آن فعالیت می‌کنند بصورت مستمر در حال تغییر است. سازمان‌ها برای حفظ مزیت رقابتی و نیز برای آنکه بتوانند به نیازهای مشتریانشان پاسخ دهند باید به این تغییرات پاسخ دهند. آنها نیازمند تعهد و حمایت سهامداران کلیدی مانند کارمندان هستند تا بتوانند اطمینان یابند که تغییرات برنامه‌ریزی شده برای […]

چکیده: تهیه برنامه زمان‌بندی جزو فعالیت‌هایی است که در ابتدای هر پروژه انجام می‌شود اما نکته مهم در این کار، تهیه این برنامه به صورتی واقع‌گرایانه و دقیق است به طوری که بتواند پروژه را منطبق با آن پیش برده و از این برنامه به عنوان معیاری جهت سنجش عملکرد تیم‌های اجرایی و معیاری جهت […]

چکیده: عملکرد مشارکت به سطح ارتباط دو سازمان، توقع و انتظار ایشان از یکدیگر نیز بستگی دارد. اینکه دو طرف مشارکت یکدیگر را در یک صنعت پذیرفته باشند رویکرد متفاوتی را می‌طلبد تا اینکه یکی خود را و عملکرد خود را غالب بر عملکرد دیگری بداند هر چند در واقعیت چنین نباشد. یکی از دلایل […]

سازمان هاي حامي و پشتيبان