شرح آموخته جمع بندی از مستندسازی پروژه ها در پیشنهادات ارائه شده است. پیشنهادات و نتیجه گیری در فرم درس آموخته های پروژه، لازم است تا موارد ذیل نیز اضافه گردد: ۱- فقط جنبه های مثبت دیده نشود. هر دو جنبه مثبت و منفی درس آموخته دیده شود. ۲- باید درس آموخته ها از چند […]

چکیده: پیش‌راه‌اندازی (pre-commissioning) عبارت است از انجام کلیه فعالیت‌هایی که لازمه تکمیل نصب مکانیکی واحد می‌باشد. در حقیقت “پیش‌راه‌اندازی”، انجام بازرسی‌ها، تست‌ها و بررسی‌هایی است که به منظور حصول اطمینان از اینکه تمام این اجزاء مطابق با مشخصات طراحی مهندسی  و نقشه‌ها، تهیه و نصب شده‌اند، انجام می‌شود. این مرحله از پیش‌راه‌اندازی تلاشی برای هماهنگی […]

در پروژه مورد نظر، آزمایشگاه در فضایی  طراحی شده که به هیچ وجه مناسب اینکار نبوده. زیرا آلودگی هوای  محل مذکور (در حین کار ) بر روی نتایج آزمایش ها تاثیر گذار خواهد بود. علاوه بر آن، تعدا زیادی لوله و داکت هوا و Cable Tray از بالای آن می گذشت و طراح برای جدا […]

شرح آموخته حادثه آتش سوزی مورخه ۱۳/۵/۱۳۹۱ در ناحیه میترینگ شرکت پتروشیمی بندر امام که باعث به شهادت رسیدن ۸ نفر از پرسنل ایمنی و آتش نشانی پتروشیمی بندر امام و جراحت تعداد دیگری از این عزیزان گردید، موجب تخریب بخشی از خط خوراک واحد NF3 و ON-OFF Valve این مسیر «علاوه بر دیگر لاین […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

 چکیده در  موقعیت‌هایی که دو واحد پایین‌دستی و بالادستی با یکدیگر در تعامل‌اند و یکی خوراک دیگری را فراهم می‌کند، همواره معضل ناهماهنگی در تأمین به‌هنگام این خوراک به چشم می‌خورد که مجموعه این مشکلات، در نهایت به زیان پروژه و کارفرما خواهد بود. با آگاهی از این موضوع، یکی از نکات بسیار ظریفی که […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

چکیده نیروی انسانی‌ای که پروژه را اجرا می‌کند، از اجزای مهمی است که باید در نظر گرفته شود و نظام و سازوکاری برای مدیریت آن طراحی شود. به سخن دیگر، مدیر اجرایی پروژه باید مشخص کند که می‌خواهد پروژه را با کدام الگوی انسانی‌ اجرا کند. مدیر اجرایی بر اساس تجربیات خویش، الگوها و معیارهایی […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

به موازات مطالعات مفهومی و شروع مهندسی پایه، بحث تعیین مکان احداث تأسیسات و اقدام برای تسهیل اراضی را داریم. همچنین مطالعات خسارات زیست محیطی (EIA) انجام می گیرد که کار خیلی مهمی است و بعد از این که این گزارش تهیه شد باید مجوز اجرای طرح را از سازمان حفاظت محیط زیست بگیریم. به […]

سازمان هاي حامي و پشتيبان