شرح آموخته جمع بندی از مستندسازی پروژه ها در پیشنهادات ارائه شده است. پیشنهادات و نتیجه گیری در فرم درس آموخته های پروژه، لازم است تا موارد ذیل نیز اضافه گردد: ۱- فقط جنبه های مثبت دیده نشود. هر دو جنبه مثبت و منفی درس آموخته دیده شود. ۲- باید درس آموخته ها از چند […]

نصب Earthing ماشین های جوش در جای نامناسب سبب خسارت زیاد می گردد.بعنوان مثال در چنین حالتی به علت عبور جریان برق بین Plug & Seat ولو جرقه ایجاد شده و باعث می شود ولو دچار Passing گردیده وباز و بسته نگردد و تعویض اینگونه ولوها هم سبب اتلاف وقت و هم سبب افزایش هزینه […]

رعایت Material traceability در پروژه ها بسیار حیاتی بوده واز دوباره کاری و یا حوادث منجر به ضایعات جانی و مالی در حین بهره برداری واحدها می کاهد. بخش عمده ای از مبالغی که برای خرید لوله ها پرداخت می گردد مربوط به Certificate بوده که در این Certificate عواملی مانند اجزاء تشکیل دهنده آلیاژ، […]

شرح آموخته طبق ماده واحده مصوب شورای انقلاب، واحدهای تولیدی جهت احداث و یا توسعه از پرداخت حقوق گمرکی معاف می باشند. در این ارتباط پس از اخذ پروانه بهره برداری جهت پالایشگاه از مزایای این قانون که میلیاردها ریال صرفه جویی برای طرح بود استفاده به عمل آمد. متأسفانه اخذ مجوز در این زمینه […]

شرح آموخته در طرح پالایشگاه شازند علیرغم اینکه کلیه مسئولیت های طراحی، تدارکات، ساخت، حمل و نصب طبق قرارداد به عهده کنسرسیوم می باشد ولی در جهت اطمینان خاطر و پیگیری مستمر، به همراه مشاور مدیریت طرح و مشاور حمل کالا مشاور دیگری جهت استقرار در کلیه کارگاه های ساخت داخل تجهیزات و نظارت و […]

شرح آموخته در این طرح به همراه مشاور مدیریت طرح، مشاور مخصوصی بابت حمل تجهیزات سنگین بکار گرفته شد. جهت اطلاع، سنگین ترین محموله این طرح ۱۰ عدد رآکتور واحد RCD جمعاً بوزن ۱۱٫۰۰۰ تن و یک عدد رآکتور واحد گوگردزدایی گازوئیل به وزن ۱۴۵۰ تن بوده که با توجه به ابعاد این تجهیزات و […]

شرح آموخته ادعای سازندگان داخلی اغلب بیش از توان و ظرفیت خالی واقعی شان است پیشنهادات و نتیجه گیری لازمه توسعه ساخت داخل علاوه بر واگذاری کار از طرف کارفرمایان به سازندگان داخلی، پایش مستمر آنها از نظر عملکرد کیفی و کمی نیز می باشد. حداقل ضروری به نظر می رسد که مراجعی مانند وزارت […]

سازمان هاي حامي و پشتيبان