شرح آموخته جمع بندی از مستندسازی پروژه ها در پیشنهادات ارائه شده است. پیشنهادات و نتیجه گیری در فرم درس آموخته های پروژه، لازم است تا موارد ذیل نیز اضافه گردد: ۱- فقط جنبه های مثبت دیده نشود. هر دو جنبه مثبت و منفی درس آموخته دیده شود. ۲- باید درس آموخته ها از چند […]

شرح آموخته دلایل متعددی منجر به افزایش زمانبندی پروژه از ۳۶ ماه به ۵۹ ماه گردید که عمده دلایل این تأخیرات در فازهای آغازین به شرح زیر می باشند: ۱٫تغییر شرایط خرید خارجی از نظر فاینانس، با توجه به فعال شدن دیرهنگام LOI و موثر شدن فاینانس پروژه پس از آن، خرید خارجی پروژه که […]

شرح آموخته عوامل مهم دیگری به شرح زیر منجر به عدم امکان تکمیل پروژه در زمانبندی ۵۹ ماه و تنظیم ویرایش بعدی برنامه با زمانبندی ۶۹ ماه برای اتمام پروژه گردید: به دلیل مشکلات ساخت و عدم کسب مجوز QC در آزمایش های کارخانه ای، صدور NCR از طرف بازرسی و لزوم رفع مشکلات ساخت […]

به طور کلی زمانی که منابع خرید به شما نزدیک تر باشند بهتر می توانید خرید کنید. به عبارت دیگر دفاتر خارجی کار شما را تسریع می کنند. این دفاتر اثرات مثبتی را دارد از جمله شما به بازار نزدیک هستید، در اثر برقراری ارتباطات بین المللی به تجربیات شما اضافه می شود، می توانید […]

پیشنهادها در مناقصه مستقیماً به سازمان نمی آیند بلکه به اداره ای می روند که وصول کننده ها پیشنهادها هستند، برای پیشنهادها تاریخی از سوی سازمان مشخص می شود که در تاریخ مذکور باید به آن اداره برسند، ولی سازمان نمی داند که به این اداره چند پیشنهاد رسیده است و چه کسانی و چه […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

یکی دیگر از مشکلات این است که در مناقصه شامل خرید جنس بعلاوه انجام خدمات پروژه ای یا قراردادهای متقابل، از طریق آگهی های روزنامه های کثیرالانتشار داخل کشور صورت می گیرد و این کار برای مناقصه های خارجی قابل انجام نیست و لازم است تسهیلاتی ایجاد بشود تا بتوانیم در خارج از کشور از […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

برای چارچوب دهی به امر خرید، قانون برگذاری مناقصات در داخل کشور تصویب شده و برای اجرا در اختیار سازمانهای مختلف قرار گرفته است. ولی وقتی این قوانین را به کشورهای خارجی منعکس می کنیم در اکثر مواقع با مشکلاتی روبرو می شویم. قبل از اینکه قانون مناقصات از طریق وزارت دارایی به ما ابلاغ […]

سازمان هاي حامي و پشتيبان