شرح آموخته جمع بندی از مستندسازی پروژه ها در پیشنهادات ارائه شده است. پیشنهادات و نتیجه گیری در فرم درس آموخته های پروژه، لازم است تا موارد ذیل نیز اضافه گردد: ۱- فقط جنبه های مثبت دیده نشود. هر دو جنبه مثبت و منفی درس آموخته دیده شود. ۲- باید درس آموخته ها از چند […]

معرفی: کروس بخشی از گروه صنایع فولاد تاتا است که ششمین تولید کننده بزرگ فولاد در دنیا است. در اروپا کروس دومین تولید کننده بزرگ فولاد با درآمد سالانه در حدود ۹ میلیارد پوند است. این شرکت سالانه متجاوز از ۲۰ میلیون تن فولاد را عمدتاً در کارخانه‌های خود در انگلستان و هلند تولید می‌کنند. […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

معرفی: تمرکز اصلی موسسه آموزشی نفت و گاز بر مهارت‌ها، آموزش‌ها و توسعه نیروی انسانی برای صنعت نفت و گاز است. نقش آن، کمک به کارفرمایان در توسعه محل کاری ایمن و رقابتی است. تولید نفت و گاز، صنعتی کلیدی در صنایع بالادستی بوده و در انگلستان نیم میلیون شغل ایجاد نموده است. از این […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

مقدمه: یک دسته از کارخانجات پتروشیمی که محصولات آنها دارای ارزش افزوده بالایی هستند، کارخانجات کود شیمیایی بر پایه اوره است. این کارخانجات که محصول اصلی آنها اوره و آمونیاک است غالباً با توجه به قیمت اوره و آمونیاک در بازارهای جهانی ترکیب تولید خود را مشخص می‌کنند و صرف‌نظر از ارزش اقتصادی محصولات خود […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد
اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

سازمان هاي حامي و پشتيبان