مقدمه: یک دسته از کارخانجات پتروشیمی که محصولات آنها دارای ارزش افزوده بالایی هستند، کارخانجات کود شیمیایی بر پایه اوره است. این کارخانجات که محصول اصلی آنها اوره و آمونیاک است غالباً با توجه به قیمت اوره و آمونیاک در بازارهای جهانی ترکیب تولید خود را مشخص می‌کنند و صرف‌نظر از ارزش اقتصادی محصولات خود [...]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

سازمان هاي حامي و پشتيبان